Pappor till kennelns valpar
Mikkels_Mantjek_2.jpg (29294 bytes)
IntoNordU(v)Ch Mikkels Mantjek är pappa till tre
av kennelns kullar. Foto: Krister Giselsson.


Här finns samtliga avelshanar som har använts till kennelns 43 valpkullar.  
 
Bellemira's Carl

|

Bellomis Nato

|

Campilios Qsling

|

Carmodey Land Rover

|

Dovras Leif-Egon

|

Eiarö Zambucca

|

Eiarö Zylvester

|

Eldhästens Ånkel

|

Ellensborg’s Jolo

 |

Hammarskallets Egon

|

Hummelmoras Emir

|

Hussebuss Fantom

|

Liza’s K-Pinocchio

|

Mariebergs Skott

|

Megalit’s Judo

|

Mikkels Magnus

|

Mikkels Mantjek

 |

Mikkels Michelangelo

|

Mikkels Midnight

|

Revestreken’s Frikk

|

Rihagen's Buster

|

Rihagen’s Max

|

Ruskabackens Hemulen

|

Slyskogens Beppe

|

Stubbkärrs Isaskar

|

Söderbergets Gusten

|

Söderbergets Hjalle

|

Tappijalan Corvette

|

Trappbergets Amos Batman

|

Trappbergets Sappo

|

Wenja’s Illbatting

|

Zelmaas Arro | Zelmaas Ben Bella |
Zelmaas Milton | Zelmaas Urax